- Έργα στο Δημόσιο χώρο
 - Έργα στα μέσα μαζικής μεταφοράς
 - Συμπόσια Γλυπτικής
 - Ταφική Γλυπτική
 - Εκθέσεις
 - Έργα ανά χρονολογική περίοδο
 

 

 

 

Copyright © 2013 by Glyptothiki.gr. All Rights Reserved. Site Developed by NKSolutions