Είσοδος Τετάρτη, Μαρτίου 24, 2010

<    >

 

Text/HTML

 Δεσμός έργου: Url
 

 Προτομή Κωνσταντίνου Καλαμβόκη ( 1902 - 1964 )

 Έτος :

 Θέση : Μελίσσια ( Αττική )

 Γλύπτης : Δημήτρης Σκαλκώτος

 
Εκτύπωση  
Copyright © 2010 by Glyptothiki.gr. All Rights Reserved. Site Developed by NKSolutions