Είσοδος Τετάρτη, Μαρτίου 24, 2010

Text/HTML

 Δεσμός έργου: Url
 
   

 "Πλατανόφυλλα"

 Γλύπτης : Σταύρος Παναγιωτάκης

 Από την εκδήλωση Athenς by art, την περίοδο της Ολυμπιάδας 2004

 

 
   
 Δεσμός έργου: Url
Παπαγιάννης Θεόδωρος/280720076110.jpg
 

 Γλύπτης : Θ.Παπαγιάννης

 Έτος : 2004 ( Ολυμπιάδα )

 Θέση : Μαρούσι ( Δημαρχείο )

 

 

 

Εκτύπωση  
Copyright © 2010 by Glyptothiki.gr. All Rights Reserved. Site Developed by NKSolutions