Ελαχιστοποίηση

Η ένταξη των έργων στις χρονικές περιόδους έγινε βάσει πληροφοριών από διάφορες πηγές, με κυριότερη και εγκυρότερη την ενεπίγραφη σήμανση των έργων από τους ίδιους τους δημιουργούς.

Η κατηγορία "Αχρονολόγητα" ( χωρίς περιεχόμενα ) είναι η μεγαλύτερη είτε από έλλειψη στοιχείων είτε από δική μου αδυναμία εύρεσής των.

 

Έργα ανά χρονολογική περίοδο

 

 

Περίοδος Σελίδες
 1830 - 1839
 1
 1840 - 1849  1
 1850 - 1859  1
 1860 - 1869  1
 1870 - 1879  1
 1880 - 1889  1
 1890 - 1899  1
 1900 - 1909  1
 1910 - 1919  1
 1920 - 1929  1
 1930 - 1939  1
 1940 - 1949  1
 1950 - 1959  1
 1960 - 1969  2
 1970 - 1979  2
 1980 - 1989  1
 1990 - 1999  3
 2000 - 2009 14
 2010 -
 1
 Αχρονολόγητα
 0
 

 

 

 

Copyright © 2013 by Glyptothiki.gr. All Rights Reserved. Site Developed by NKSolutions