Βάλβης Αλέξανδρος - Valvis Alexandros ( έργα 1 )

 Δεσμός έργου: Url
Βάλβης Αλέξανδρος/0704200730461.jpg
 

Σταθμός ηλεκρικού, Νέα Ιωνία

Ζωγράφος : Αλέξανδρος Βάλβης ( 1952 – )    

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ

ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Το κεφάλι στη φωτ/φία είναι ένα μέρος από τα περίπου πενήντα

τετραγωνικά που καλύπτει η ιστόρηση.

Η κατασκευή των και το ψήσιμο των πλακών έγινε στη Γερμανία.

 

Κατηγορίες : Μ.Μ.Μ. | 2000-2009

 

 

 

 

Μεγιστοποίηση

 

Copyright © 2013 by Glyptothiki.gr. All Rights Reserved. Site Developed by NKSolutions