Νοταράς Ιωάννης - Notaras Ioannis ( έργα 2 )

 Δεσμός έργου: Url
 
   

 Ταφική προτομή Θεοδώρας Βλαστού - Δραγούμη, γόνου της γνωστής από τα βυζαντινά

χρόνια οικογένειας Βλαστών και σύζυγος του Ίωνα Δραγούμη ανηψιού του πολιτικού Ίωνα

Δραγούμη.

 Έτος :

 Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας

 Γλύπτης : Ιωάννης Νοταράς ( 1907 - 2001 )

 
   

 

Κατηγορίες : Ταφική γλυπτική | α΄Νεκροταφείο Αθήνας | Αχρονολόγητα

 
 Δεσμός έργου: Url
Νοταράς Ιωάννης/280420074635.jpg  
 

 Ταφικό μνημείο

Έτος : 1965

 Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας

 Γλύπτης : Ιωάννης Νοταράς ( 1907 - 2001 )

 

Κατηγορίες : Ταφική γλυπτική | α΄Νεκροταφείο Αθήνας | 1960-1969

 

 

 

 

Μεγιστοποίηση

 

Copyright © 2013 by Glyptothiki.gr. All Rights Reserved. Site Developed by NKSolutions