Παπαγιάννης Δημοσθένης - Papayannis Dimosthenis ( έργα 3 )

 Δεσμός έργου: Url
Παπαγιάννης Δημοσθένης/0905200935902.jpg
 

 Ταφικό μνημείο Ουρ. Γιαρμενίτου (+ 1940 ) 

 Έτος : 

 Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας 

 Γλύπτης : Δημοσθένης  Παπαγιάννης ( 1890 – 1945 )  

 

Κατηγορίες : Ταφική γλυπτική | α΄Νεκροταφείο Αθήνας | Αχρονολόγητα

 
 Δεσμός έργου: Url
Παπαγιάννης Δημοσθένης/0703200929201.jpg
 

 Ταφικό μνημείο Frida και Aram ( φωτό )

 Έτος : 

 Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας 

 Γλύπτης : Δημοσθένης  Παπαγιάννης ( 1890 - 1945 )  

 

Κατηγορίες : Ταφική γλυπτική | α΄Νεκροταφείο Αθήνας | Αχρονολόγητα

 
 Δεσμός έργου: Url
Παπαγιάννης Δημοσθένης/040520087102.jpg
 

 Ταφικό μνημείο Αντωνάκη

 Έτος : 1924

 Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας

 Γλύπτης : Δημοσθένης Παπαγιάννης ( 1890 - 1945 )

 Υπογ/φή γλύπτη: ΔΗΜΟΣΘ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΟΙΕΙ

0405200871104052008712

   
Παπαγιάννης Δημοσθένης/040520087131.jpg      

 

Κατηγορίες : Ταφική γλυπτική | α΄Νεκροταφείο Αθήνας | 1920-1929

 

 
 

 

 

 

Μεγιστοποίηση

 

Copyright © 2013 by Glyptothiki.gr. All Rights Reserved. Site Developed by NKSolutions